Confidențialitate și răspundere

1. Dispoziții generale

1.1 ADVENTICA SRL (denumită în continuare "Societatea") respectă toate drepturile clienților săi, inclusiv ale vizitatorilor site-ului https://www.adventica.md (denumit în continuare "Site-ul"). Atunci când vizitați Site-ul, confidențialitatea este menținută, iar datele și drepturile personale sunt protejate.

1.2. Această politică de confidențialitate reglementează principiile și procedurile principale de colectare, prelucrare și stocare a datelor cu caracter personal ale clienților Companiei (inclusiv ale vizitatorilor Site-ului).

1.3 Utilizând site-ul Companiei, comandând bunuri și furnizând Companiei datele dvs. personale, sunteți de acord cu termenii acestei politici de confidențialitate (cu excepția activităților care implică prelucrarea datelor și care necesită un consimțământ suplimentar). Atunci când clientul bifează caseta de verificare de sub textul politicii de confidențialitate, se consideră că a citit politica de confidențialitate. Politica de confidențialitate este disponibilă în mod liber pe site-ul web pentru reexaminare.

2. Terminologia utilizată

2.1 Date cu caracter personal înseamnă orice informații referitoare la o persoană fizică vie identificată sau identificabilă. Datele cu caracter personal cuprind, de asemenea, diverse informații care, atunci când sunt agregate, pot identifica o anumită persoană. Datele cu caracter personal care au fost dezidentificate, criptate sau pseudonimizate, dar care pot fi utilizate pentru a identifica din nou o persoană fizică, sunt în continuare date cu caracter personal și fac obiectul GDPR. Datele cu caracter personal care au fost anonimizate în așa fel încât persoana fizică nu mai poate fi identificată nu mai sunt date cu caracter personal

O persoană fizică identificabilă este o persoană fizică care poate fi identificată, direct sau indirect, în principal printr-un element de identificare, cum ar fi numele, numărul de identificare personal, locul de reședință declarat.

2.2 Persoana vizată - o persoană fizică - un client al societății (inclusiv vizitatori ai site-ului web) ale cărui date cu caracter personal sunt colectate de către societate.

2.3 Consimțământul persoanei vizate este orice manifestare liberă, specifică și neechivocă a consimțământului persoanei vizate printr-o declarație sau printr-un act explicit și afirmativ care indică consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

2.4 Prelucrarea datelor înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal sau asupra unor seturi de date cu caracter personal, indiferent dacă se realizează sau nu prin mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, adaptarea, stocarea, stocarea, transformarea, ștergerea, distrugerea, recuperarea, utilizarea, divulgarea, transmiterea, diseminarea sau punerea la dispoziție în alt mod a datelor.

2.5 O persoană împuternicită de către operator este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului de date.

2.6 Operatorul de date - ADVENTICA SRL, o societate înființată în conformitate cu legile Republica Moldova, număr de înregistrare - 1023600011648, sediu social - Mitropolit Variaam 65, of. 238, Chisinau, Moldova. Datele sunt colectate și stocate în Registrul persoanelor juridice.

2.7 Cookie - un mic fișier text care este creat automat atunci când navigați pe site-ul web, stocat pe computerul dumneavoastră sau pe alt dispozitiv terminal.

2.8 Marketing direct - o afacere care vinde produse sau servicii direct prin poștă, telefon sau prin alte mijloace, solicitând o opinie cu privire la serviciile oferite.

3. Date cu caracter personal colectate

3.1 Compania colectează și prelucrează următoarele date cu caracter personal pe care le furnizați în momentul înscrierii sau al comandării serviciilor: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, precum și date legate de furnizarea serviciilor, cum ar fi informații despre serviciu și despre comandarea acestuia, informații de plată, numere de cont, dovada consimțământului pentru prelucrarea datelor și alte date suplimentare pe care le furnizați în momentul înscrierii sau al comandării serviciilor.

3.2 Datele dvs. cu caracter personal menționate în clauza 3.1 vor fi păstrate pe perioada furnizării serviciilor de către Societate și timp de 10 ani după încheierea acestei perioade.

3.3 Compania colectează și prelucrează următoarele date cu caracter personal pe care le furnizați în mod indirect în momentul înscrierii sau al comenzii de servicii: adresele IP și orele de conectare, browserul utilizatorului și versiunea acestuia, datele colectate prin intermediul cookie-urilor și al altor tehnologii similare legate de navigarea pe internet etc.

3.4 Datele dvs. cu caracter personal menționate la punctul 3.3 vor fi stocate pe durata furnizării serviciilor Societății și timp de 1 an după încheierea acestei perioade. De asemenea, aceste date pot fi stocate pentru o perioadă mai lungă, dacă o astfel de perioadă de stocare se bazează pe alte motive legale.

4. Scopurile colectării și prelucrării datelor

4.1. Societatea prelucrează datele cu caracter personal de mai sus în următoarele scopuri de prelucrare: pentru a procesa și administra achiziția sau comanda de servicii, pentru a identifica clienții Societății în sistemele informatice ale Societății, pentru a gestiona documentația contabilă aferentă comenzilor de servicii, pentru a contacta clienții cu privire la îndeplinirea obligațiilor contractuale, inclusiv în scopuri de marketing direct (numai cu acordul prealabil al persoanei vizate).

5. Prelucrarea datelor cu caracter personal

5. 1 Ne asigurăm că datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate în mod legal, corect și transparent, colectate în scopuri specificate, explicite și legitime și nu vor fi prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri, adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate (principiul minimizării datelor), exacte și, dacă este necesar, actualizate (principiul exactității), prelucrate astfel încât să asigure o securitate adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale, utilizând măsuri tehnice sau organizatorice adecvate (principiul integrității și confidențialității).

6. Drepturile persoanei vizate

6.1. Aveți următoarele drepturi ale persoanelor vizate, pe care le vom exercita la primirea cererii dumneavoastră (prin e-mail la info@adventica.md; prin poștă la adresa: str.Mitropolit Variam nr.65, birou. 238, str. mitropolitană Variam, Chișinău, Republica Moldova) și după ce v-ați confirmat în mod corespunzător identitatea: dreptul de a vă familiariza cu datele prelucrate; dreptul de a solicita corectarea sau clarificarea datelor cu caracter personal incorecte sau inexacte; dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate dacă: a. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod, b. vă revocați consimțământul și nu mai este necesar ca datele cu caracter personal să fie prelucrate. vă retrageți consimțământul și în absența altor motive legale pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal c. datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal, d. din alte motive prevăzute în regulament; dreptul de a restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal, dreptul de a obține datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat într-un format sistematizat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat și dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal (de exemplu, în scopuri de marketing direct etc.).

7. Prelucrarea datelor în scopuri de marketing

7.1 Compania vă va trimite buletine informative prin e-mail și/sau vă va întreba despre calitatea serviciilor curente doar cu acordul dvs. prealabil și în baza LEC, a GDPR și a Regulamentului.

7.2 Datele dvs. cu caracter personal prelucrate în scopuri de marketing direct includ numele și adresa dvs. de e-mail.

7.3 Datele dvs. cu caracter personal colectate și prelucrate în scopuri de marketing direct vor fi păstrate până când vă retrageți consimțământul de a primi comunicări de marketing direct.

8. Diseminarea datelor cu caracter personal

8.1 Angajații companiei au acces la datele dvs. cu caracter personal numai atunci când este necesar pentru a-și îndeplini sarcinile și numai în temeiul obligațiilor de confidențialitate ale angajatului.

8.2 Compania poate transfera datele dvs. cu caracter personal către procesatorii de date care furnizează servicii Companiei și gestionează datele dvs. cu caracter personal în numele Companiei și în beneficiul Companiei sau al dvs., către autoritățile de aplicare a legii în cazul în care există un temei legal pentru a face acest lucru, către alte părți terțe cu consimțământul dvs.

8.3. Vom angaja numai procesatori de date care pot garanta că sunt puse în aplicare măsuri tehnice sau organizatorice adecvate, astfel încât să respecte cerințele Regulamentului și să fie protejate drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată.

8.4 Persoanele împuternicite de către operatorii de date enumerate mai sus au dreptul de a prelucra datele dvs. cu caracter personal numai pe baza instrucțiunilor noastre.

8.5 O persoană împuternicită de către o persoană împuternicită de către operator va angaja o altă persoană împuternicită de către operator numai cu acordul prealabil, expres sau comun, în scris, al companiei (operatorul de date).

8.6 Datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate și ca răspuns la solicitări oficiale din partea autorităților publice și a instanțelor, dar numai după ce a fost demonstrată legitimitatea acestor solicitări.

9. Cookie-urile utilizate

9.1 Următoarele module cookie sunt utilizate pe site-ul web pentru a vă permite să navigați pe site-ul web într-un mod mai convenabil și mai eficient și pentru a vă oferi oferte utile: "_fbp" (Facebook pixel statistics), "_gcl_au" (Google tag manager). informații statistice), "_gat", "_gid", "_ga" (informații statistice Google Analytics), "_hjCachedCachedUserAttributes", "_hjid", "_hjIncludedInSample" (informații statistice privind clicurile), "consimţământ" (confirmare consimțământ Politica de confidențialitate a site-ului).

 

10.  Legături utilizate pe site

10.1 Site-ul poate afișa linkuri către site-uri web ale terților, către legi, inclusiv către rețele sociale (posibilitatea de a partaja conținutul site-ului web pe rețelele sociale Facebook și Instagram). Trebuie remarcat faptul că site-urile web ale terților către care sunt afișate linkuri sunt supuse termenilor politicilor de confidențialitate ale site-urilor web respective, iar Societatea este exonerată de orice responsabilitate pentru conținutul și activitățile acestora și pentru termenii politicilor de confidențialitate ale acestora.

Abonați-vă la programul nostru de informare

Abonați-vă
TotulEunJoc Visa / Mastercard